• กิจกรรม

  ขุนช่างเคี่ยน

  ขุนช่างเคี่ยน หรือสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใน เส้นทาง เดียวกับพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิวเศน์ และบ้านม้งดอยปุย

  เมืองโบราณเวียงกุมกาม

  เมืองโบราณ ที่มีชื่อว่า เวียงกุมกาม ซึ่งคำว่าเวียงในภาษาเหนือก็แปลว่าเมืองนั่นเองค่า เวียงกุมกาม มหานครใต้พิภพ เป็นเมืองที่จมบาดานเพรถูกน้ำจากแม่น้ำปิงท่วมและเกิดตะกอนดินพัดพามากับสายน้ำทับถมมาน

  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

  มีพื้นที่อยู่ในท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม กิ่งอำเภอดอยหล่อ และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เส้นทาง เชียงใหม่-ฮอด

  วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1929 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์เม็งราย พระองค์ทรงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ ที่ได้ทรงเก็บไว้สักการบูชาส่วนพระองค์ถึง 13 ปี มาบรรจุไว้ที่นี่

 • งื่อนไขห้องพัก

  เงื่อนไขห้อง

  1. ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. ราคาห้องพักรวมภาษี 7% (ไม่รวมอาหารเช้า)
  3. ห้องพักจำกัดจำนวนคนเข้าพัก 2 คนเท่านั้น ไม่มีราคาสำหรับบุคคลที่ 3
  4. เวลาเช็คอิน 14:00 น. ถ้าต้องการเข้าพักก่อนเวลา 14:00 น. สามารถทำได้ในกรณีที่ห้องว่าง โดยคิดค่ค่าบริการ 50% ของราคาห้องพักปกติ
  5. เวลาเช็คเอาท์ 12:00 น.
  6. การอนุญาตให้เช็คเอาท์เกินเวลา 12:00 น. ขึ้นอยู่จำนวนการเข้าพักของแขกในวันนั้นๆ
  • ตั้งแต่เวลา 12:30 – 16:00 น. คิดค่าบริการ 50% ของราคาห้องพักปกติ
  • เช็คเอาท์หลังเวลา 16:00 น.คิดว่าบริการห้องพักเต็มราคาของห้องพักปกติ (โดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทของห้องพักอยู่ ขึ้นอยู่กับจำนวนการเข้าพักของแขกในวันนั้นๆ)

  เงื่อนไขสำหรับเด็ก

  1. ไม่มีบริการเตียงเสริม และเปลสำหรับเด็ก
  2. ไม่คิดค่าบริการสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีที่พักห้องเดียวกับผู้ปกครอง จำกัดจำนวนเด็กสูงสุด 1 คน

  เงื่อนไขการชำระเงิน

  ชำระมัดจำเงินเป็นจำนวน 50% ของค่าห้องพักทั้งหมด และต้องชำระภายใน 48 ช.ม. หลังจากยืนยันการจองห้องพัก สำหรับช่วงเทศกาล เช่นวันสงกรานต์ ปีใหม่ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องชำระมัดจำเต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่ได้รับเงินมัดจำตามที่ตกลงไว้ ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองห้องพัก

  วิธีการชำระเงิน

  วิธีการชำระเงิน 1. เงินสด หรือ โอนเงินผ่านธนาคาร Bank Account Information Bank Name : Bangkok Bank Branch: Chang Phuak Branch Account Name: Lannaran Real Estate Co.Ltd. Account Number: 390-452766-4 No bank or personal draft accepted. Bank fees and charged shall be on the expense of the guest 2. บัตรเครดิต: วีซ่า และมาสเตอร์การ์ด 3. รับชำระเงินเป็นเงินไทยเท่านั้น

  เงื่อนไขการยกเลิกห้องพัก

  1. การยกเลิกห้องพักต้องแจ้งทางอีเมล์เท่านั้น
  2. ไม่รับยกเลิกการจองห้องพักในวันที่เช็คอิน
  3. เพื่อป้องกันการเรียกเก็บเงินค่าปรับในกรณีที่ไม่ได้เข้าพัก กรุณายกเลิกการจองห้องพัก ดังนี้
  ช่วงเวลา ระยะเวลาแจ้งล่วงหน้า ค่าบริการ 15 พฤษภาคม - 30 ตุลาคม 2556 น้อยกว่า 3 วันก่อนถึงวันเช็คอิน 50% ของยอดการจองห้องพักทั้งหมด 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2556 น้อยกว่า 7 วันก่อนถึงวันเช็คอิน ไม่มีการคืนเงิน

  ช่วงเวลาระยะเวลาแจ้งล่วงหน้าค่าบริการ
  15พฤษภาคม2013-31ตุลาคม2013น้อยกว่า 3 วันก่อนถึงวันเช็คอิน50% ของยอดการจองห้องพักทั้งหมด
  1พฤศจิกายน2013-31ธันวาคม2013น้อยกว่า 7 วันก่อนถึงวันเช็คอินไม่มีการคืนเงิน
 • งื่อนไขห้องพัก

  เงื่อนไขห้อง

  1. ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. ราคาห้องพักรวมภาษี 7% (ไม่รวมอาหารเช้า)
  3. ห้องพักจำกัดจำนวนคนเข้าพัก 2 คนเท่านั้น ไม่มีราคาสำหรับบุคคลที่ 3
  4. เวลาเช็คอิน 14:00 น. ถ้าต้องการเข้าพักก่อนเวลา 14:00 น. สามารถทำได้ในกรณีที่ห้องว่าง โดยคิดค่ค่าบริการ 50% ของราคาห้องพักปกติ
  5. เวลาเช็คเอาท์ 12:00 น.
  6. การอนุญาตให้เช็คเอาท์เกินเวลา 12:00 น. ขึ้นอยู่จำนวนการเข้าพักของแขกในวันนั้นๆ
  • ตั้งแต่เวลา 12:30 – 16:00 น. คิดค่าบริการ 50% ของราคาห้องพักปกติ
  • เช็คเอาท์หลังเวลา 16:00 น.คิดว่าบริการห้องพักเต็มราคาของห้องพักปกติ (โดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทของห้องพักอยู่ ขึ้นอยู่กับจำนวนการเข้าพักของแขกในวันนั้นๆ)

  เงื่อนไขสำหรับเด็ก

  1. ไม่มีบริการเตียงเสริม และเปลสำหรับเด็ก
  2. ไม่คิดค่าบริการสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีที่พักห้องเดียวกับผู้ปกครอง จำกัดจำนวนเด็กสูงสุด 1 คน

  เงื่อนไขการชำระเงิน

  ชำระมัดจำเงินเป็นจำนวน 50% ของค่าห้องพักทั้งหมด และต้องชำระภายใน 48 ช.ม. หลังจากยืนยันการจองห้องพัก สำหรับช่วงเทศกาล เช่นวันสงกรานต์ ปีใหม่ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องชำระมัดจำเต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่ได้รับเงินมัดจำตามที่ตกลงไว้ ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองห้องพัก

  วิธีการชำระเงิน

  วิธีการชำระเงิน 1. เงินสด หรือ โอนเงินผ่านธนาคาร Bank Account Information Bank Name : Bangkok Bank Branch: Chang Phuak Branch Account Name: Lannaran Real Estate Co.Ltd. Account Number: 390-452766-4 No bank or personal draft accepted. Bank fees and charged shall be on the expense of the guest 2. บัตรเครดิต: วีซ่า และมาสเตอร์การ์ด 3. รับชำระเงินเป็นเงินไทยเท่านั้น

  เงื่อนไขการยกเลิกห้องพัก

  1. การยกเลิกห้องพักต้องแจ้งทางอีเมล์เท่านั้น
  2. ไม่รับยกเลิกการจองห้องพักในวันที่เช็คอิน
  3. เพื่อป้องกันการเรียกเก็บเงินค่าปรับในกรณีที่ไม่ได้เข้าพัก กรุณายกเลิกการจองห้องพัก ดังนี้
  ช่วงเวลา ระยะเวลาแจ้งล่วงหน้า ค่าบริการ 15 พฤษภาคม - 30 ตุลาคม 2556 น้อยกว่า 3 วันก่อนถึงวันเช็คอิน 50% ของยอดการจองห้องพักทั้งหมด 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2556 น้อยกว่า 7 วันก่อนถึงวันเช็คอิน ไม่มีการคืนเงิน

  ช่วงเวลาระยะเวลาแจ้งล่วงหน้าค่าบริการ
  1พฤษภาคม2013-30ตุลาคม2013น้อยกว่า 3 วันก่อนถึงวันเช็คอิน50% ของยอดการจองห้องพักทั้งหมด
  1พฤศจิกายน2013-31ธันวาคม2013น้อยกว่า 7 วันก่อนถึงวันเช็คอินไม่มีการคืนเงิน
 • ระวัติบริษัท

  ระวัติบริษัท

  รงบันดาลใจ


 • วิสัยทัศน์


 • รงแรม ซเว่นเดย์ส าเขต

  กี่ยวกับเรา

  ห้องพักทั้ง 44 ห้องได้รับการตกแต่งในสไตล์ร่วมสมัย ​​พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และบรรยากาศที่เป็นกันเองมี 2 ประเภทคือ ซูพีเรีย (Superior) จำนวน 32 ห้อง ขนาด 17 ตารางเมตร และดีลักซ์ (Deluxe) จำนวน 12 ห้องขนาด 22 ตารางเมตร ในห้องสามารถพักได้สูงสุด 2 คน ให้บริการเตียง 2 ประเภทคือ เตียงเดี่ยวขนาด 6.5 ฟุต 1 เตียง และ เตียงเดี่ยวขนาด 3.5 ฟุต 2 เตียง

  สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง
  - ทีวีแอลซีดีขนาด 32 นิ้ว
  - เครื่องทำน้ำอุ่น
  - เครื่องปรับอากาศ
  - ไดร์เป่าผม (ติดต่อขอยืมได้ที่เคาท์เตอร์)
  - ฟรีอินเตอร์เน็ต
  - มินิบาร์
  - ฟรี น้ำเปล่าวันละ 2 ขวด
  - บริการทำความสะอาดห้องพัก

  ห้องพัก

  ซูพีเรีย

  ดีลักซ์

  กลอรี่


  กิจกรรม / ปรโมชั่น

  โปรโมชั่นค่าห้องพัก

  ไม่มีข้อมูลโปรโมชั่นค่ะ

  สถานที่ท่องเที่ยว

  ขุนช่างเคี่ยน

  ขุนช่างเคี่ยน หรือสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใน เส้นทาง เดียวกับพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิวเศน์ และบ้านม้งดอยปุย

  เมืองโบราณเวียงกุมกาม

  เมืองโบราณ ที่มีชื่อว่า เวียงกุมกาม ซึ่งคำว่าเวียงในภาษาเหนือก็แปลว่าเมืองนั่นเองค่า เวียงกุมกาม มหานครใต้พิภพ เป็นเมืองที่จมบาดานเพรถูกน้ำจากแม่น้ำปิงท่วมและเกิดตะกอนดินพัดพามากับสายน้ำทับถมมาน

  เพิ่มเติม

  ติดต่อเรา


  โรงแรมเซเว่นเดย์ส สาขาอาเขต

  404/2 ถ.เชียงใหม่ ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์:+66 53245777
  โทรสาร:+66 53247577
  มือถือ:+66 910690341
  อีเมล์:info@7dayhotelthailand.com
  สำรองที่พักreservation@7dayshotelthailand.com

  สำรองห้องพัก

 • รงแรม ซเว่นเดย์ส ป่าตัน

  กี่ยวกับเรา

  ห้องพักทั้ง 46 ห้องได้รับการตกแต่งในสไตล์ร่วมสมัย ​​พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และบรรยากาศที่เป็นกันเองมี ห้องขนาด 22 ตารางเมตร ในห้องสามารถพักได้สูงสุด 2 คน ให้บริการเตียง 2 ประเภทคือ เตียงเดี่ยวขนาด 6.5 ฟุต 1 เตียง และ เตียงเดี่ยวขนาด 3.5 ฟุต 2 เตียง  

  สิ่งอำนวยความสะดวก
  :

  -        เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำอุ่น ทีวีขนาด 32 นิ้ว และมินิบาร์ในห้อง
  -        อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบริเวณสาธารณะ/ ในห้อง
  -        พนักงานต้อนรับ 24 ชม.
  -        กล้องวงจรปิด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม.
  -        บริการตู้เซฟนิรภัยที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ
  -        บริการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารพร้อมรับประทานที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ
  -        ที่จอดรถกว้างขวาง

  ห้องพัก

  ซูพีเรีย

  ดีลักซ์

  กลอรี่


  กิจกรรม / ปรโมชั่น

  โปรโมชั่นค่าห้องพัก

  ไม่มีข้อมูลโปรโมชั่นค่ะ

  สถานที่ท่องเที่ยว

  ขุนช่างเคี่ยน

  ขุนช่างเคี่ยน หรือสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใน เส้นทาง เดียวกับพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิวเศน์ และบ้านม้งดอยปุย

  เมืองโบราณเวียงกุมกาม

  เมืองโบราณ ที่มีชื่อว่า เวียงกุมกาม ซึ่งคำว่าเวียงในภาษาเหนือก็แปลว่าเมืองนั่นเองค่า เวียงกุมกาม มหานครใต้พิภพ เป็นเมืองที่จมบาดานเพรถูกน้ำจากแม่น้ำปิงท่วมและเกิดตะกอนดินพัดพามากับสายน้ำทับถมมาน

  เพิ่มเติม

  ติดต่อเรา


  โรงแรมเซเว่นเดย์ส สาขาป่าตัน

  53 ถ.ป่าตันงาม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
  โทรศัพท์:+66 53223777
  โทรสาร:+66
  มือถือ:+66 910690373
  อีเมล์:7dayshotelpatan@gmail.com
  สำรองที่พัก7dayshotelpatan@gmail.com

  สำรองห้องพัก

 • รสซิเดนซ์ ซเว่นเดย์ส าขา ป่าตัน

  กี่ยวกับเรา

  ห้องพักรายเดือนตกแต่งสไตล์โมเดิร์น เป็นที่พักอาศัยที่มีความสวยงามทันสมัย ความปลอดภัย และบรรยากาศของการพักอาศัยที่ลงตัว อยู่ใกล้โรงพยาบาลลานนา เซนทรัลเฟสติวอลเชียงใหม่ และโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา

  รายละเอียดการเช่า 7Days Residence
   
  1.      ค่าประกันความเสียหายเท่ากับราคาห้องพัก (ห้องใหญ่ 3,500.-)
  2.      ค่ามัดจำล่วงหน้า 1 เดือนเท่ากับราคาห้องพัก (ห้องใหญ่ 3,500.-)
  3.      สัญญาเช่า 6 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญา
  4.      ค่าน้ำเหมาจ่ายห้องละ 100 บาท ใช้เกิน 4 ยูนิต คิดยูนิตละ 25 บาท
  5.      ค่าไฟยูนิตละ 7 บาท
  6.      ค่าเช่าทีวี LCD 32 นิ้ว ราคา 300 บาท
  7.      ค่าเช่าตู้เย็นเล็ก ราคา 100 บาท
  8.      ค่าเช่าผ้าปู + หมอน ผ้าห่ม 3.5 ฟุต ชุดละ 200 บาท/เดือน
  9.      ค่าเช่าผ้าปู + หมอน ผ้าห่ม 6.5 ฟุต ชุดละ 400 บาท/เดือน
  10.   คีย์การ์ดและกุญแจฟรี 1 ชุด หากต้องการคีย์การ์ดเพิ่ม ใบละ 150 บาท
  11.   ค่าทำความสะอาดตอนลูกค้าแจ้งออก 300 บาท กรณีมีสัตว์เลี้ยง 1,000 บาท
  12.   Internet + Cable TV เครื่องทำน้ำอุ่น ฟรี!!
  13.   การชำระค่าเช่าห้อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากพ้นกำหนดนี้มีค่าปรับวันละ 50 บาท ตามรายละเอียดในใบแจ้งหนี้ 14.   อนุญาตให้ผู้เช่า พักอาศัยได้ไม่เกิน ห้องละ 2 คน (ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ)
  15.   ผู้เช่า ต้องใช้และรักษาห้องพัก รวมทั้งอุปกรณ์ภายในห้องพักเสมือนตนเป็นเจ้าของ และหากเกิดความชำรุดอันเกิดจากผู้เช่า ผู้เช่าต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายหรือซ่อมแซมให้คืนตามสภาพเดิม

  ห้องพัก

  ห้องพักแบบรายวัน

  ห้องพักแบบรายเดือน

  กลอรี่


  กิจกรรม / ปรโมชั่น

  โปรโมชั่นค่าห้องพัก

  ไม่มีข้อมูลโปรโมชั่นค่ะ

  สถานที่ท่องเที่ยว

  ขุนช่างเคี่ยน

  ขุนช่างเคี่ยน หรือสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใน เส้นทาง เดียวกับพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิวเศน์ และบ้านม้งดอยปุย

  เมืองโบราณเวียงกุมกาม

  เมืองโบราณ ที่มีชื่อว่า เวียงกุมกาม ซึ่งคำว่าเวียงในภาษาเหนือก็แปลว่าเมืองนั่นเองค่า เวียงกุมกาม มหานครใต้พิภพ เป็นเมืองที่จมบาดานเพรถูกน้ำจากแม่น้ำปิงท่วมและเกิดตะกอนดินพัดพามากับสายน้ำทับถมมาน

  เพิ่มเติม

  ติดต่อเรา


  เซเว่นเดย์ส เรสซิเดนท์

  47 ถ.ป่าตันงาม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
  โทรศัพท์:+66 53223777
  โทรสาร:+66
  มือถือ:+66 910690373
  อีเมล์:7dayshotelpatan@gmail.com
  สำรองที่พัก7dayshotelpatan@gmail.com

  สำรองห้องพัก

 • ซเว่นเดย์ส ลาซ่า

  ร็ว ๆ นี้

 • กิจกรรม / ปรโมชั่น

 • กิจกรรม / ปรโมชั่น

  ขุนช่างเคี่ยน

  ขุนช่างเคี่ยน หรือสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใน เส้นทาง เดียวกับพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิวเศน์ และบ้านม้งดอยปุย

  เมืองโบราณเวียงกุมกาม

  เมืองโบราณ ที่มีชื่อว่า เวียงกุมกาม ซึ่งคำว่าเวียงในภาษาเหนือก็แปลว่าเมืองนั่นเองค่า เวียงกุมกาม มหานครใต้พิภพ เป็นเมืองที่จมบาดานเพรถูกน้ำจากแม่น้ำปิงท่วมและเกิดตะกอนดินพัดพามากับสายน้ำทับถมมาน

  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

  มีพื้นที่อยู่ในท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม กิ่งอำเภอดอยหล่อ และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เส้นทาง เชียงใหม่-ฮอด

  วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1929 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์เม็งราย พระองค์ทรงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ ที่ได้ทรงเก็บไว้สักการบูชาส่วนพระองค์ถึง 13 ปี มาบรรจุไว้ที่นี่

 • กิจกรรม / ปรโมชั่น

 • ซูพีเรีย

  ช่วงเวลาราคาห้องพัก
  1มกราคม 1970-1มกราคม 1970
  1มกราคม 1970-1มกราคม 1970
  รายละเอียดห้อง

  เงื่อนไข

 • ดีลักซ์

  ช่วงเวลาราคาห้องพัก
  1มกราคม 1970-1มกราคม 1970
  1มกราคม 1970-1มกราคม 1970
  รายละเอียดห้อง

  เงื่อนไข

 • ห้องพักแบบรายวัน

  ช่วงเวลาราคาห้องพัก
  1มกราคม 1970-1มกราคม 1970
  1มกราคม 1970-1มกราคม 1970
  รายละเอียดห้อง


 • ซูพีเรีย

  ช่วงเวลาราคาห้องพัก
  1มกราคม 1970-1มกราคม 1970
  1มกราคม 1970-1มกราคม 1970
  รายละเอียดห้อง

  เงื่อนไข

 • ดีลักซ์

  ช่วงเวลาราคาห้องพัก
  1มกราคม 1970-1มกราคม 1970
  1มกราคม 1970-1มกราคม 1970
  รายละเอียดห้อง

  เงื่อนไข

 • กิจกรรม / ปรโมชั่น

  ขุนช่างเคี่ยน

  ขุนช่างเคี่ยน หรือสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใน เส้นทาง เดียวกับพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิวเศน์ และบ้านม้งดอยปุย

  เมืองโบราณเวียงกุมกาม

  เมืองโบราณ ที่มีชื่อว่า เวียงกุมกาม ซึ่งคำว่าเวียงในภาษาเหนือก็แปลว่าเมืองนั่นเองค่า เวียงกุมกาม มหานครใต้พิภพ เป็นเมืองที่จมบาดานเพรถูกน้ำจากแม่น้ำปิงท่วมและเกิดตะกอนดินพัดพามากับสายน้ำทับถมมาน

  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

  มีพื้นที่อยู่ในท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม กิ่งอำเภอดอยหล่อ และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เส้นทาง เชียงใหม่-ฮอด

  วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1929 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์เม็งราย พระองค์ทรงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ ที่ได้ทรงเก็บไว้สักการบูชาส่วนพระองค์ถึง 13 ปี มาบรรจุไว้ที่นี่

 • ห้องพักแบบรายเดือน

  ช่วงเวลาราคาห้องพัก
  1มกราคม 1970-1มกราคม 1970
  1มกราคม 1970-1มกราคม 1970
  รายละเอียดห้อง


 • กิจกรรม / ปรโมชั่น